Vi kvinder bidrager til vores egen undertrykkelse

  Pierre Bourdieu mener ikke, at vi kan opnå 100% objektiv viden om menneskelig adfærd. Dette er blandt andet på grund af vores habitus. Habitus kan beskrives som de norm-, værdi- og holdningssystemer, som vi hver især besidder og orienterer os efter. Habitus er vores kropslige og mentale strukturer, der ligger til grund for vores vaner, valg, handlinger og meninger. Vores habitus kommer i spil, når vi skal begå os i forskellige felter – også et Bourdieu-begreb – hvor vi…